• Փիրումյանների փ., 9, Արդարադատության Ակադեմիա
/ ՀՀ Արբիտրների Բարձրագույն Դպրոցի 2021 թվականի Աշնանային հոսքի ժամանակացույց

2021թ. աշնանային հոսքի ժամանակացույց

Գործողություն Ժամանակահատված
Դիմորդների փաստաթղթերի ընդունում Մինչև 28.09.2021
Հարցազրույցի անցկացում 2021 թ. սեպտեմբերի 29-30
Դասընթացների սկիզբ 2021 թ. հոկտեմբերի 4
Դասընթացների ավարտ 2022 թ. փետրվարի 10
Պրակտիկա 2022 թ. փետրվարի 14 - մարտի 16
Ավարտական քննություններ 2022 թ. ապրիլի 4 - մայիսի 13
Հավաստագրի ստացում 2022 թ. հունիս / հուլիս