• Զաքյան 7-3 շենք, 3-րդ հարկ
/ ՀՀ արբիտրների բարձրագույն դպրոց _ 2021 թվականի գարնանային հոսքի ժամանակացույց

2021թ. գարնանային հոսքի ժամանակացույց

Գործողություն Ժամանակահատված
Դիմորդների փաստաթղթերի ընդունում 2021 թ. մարտի 1 - մարտի 31
Հարցազրույցի անցկացում
Դասընթացների սկիզբ
Դասընթացների ավարտ
Պրակտիկա
Ավարտական քննություններ
Հավաստագրի ստացում