• Փիրումյանների փ., 9, Արդարադատության Ակադեմիա
/ Ընդհանուր տեղեկություններ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Արբիտրների Բարձրագույն Դպրոցի՝ 2024 թ. գարնանային հոսքի ընդունելությունը կմեկնարկի 2024 թ. փետրվարի 1-ին: 

Ընդունելության դիմումին կից պետք է ներկայացվեն մի շարք այլ փաստաթղթեր, որոնց ցանկը նշված է սույն կայքի "Ընդունելություն" բաժնի "Փաստաթղթեր" ենթաբաժնի "Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ" էջում: 

Փաստաթղթերը հանձնելու համար խնդրում ենք նախապես զանգահարել +374 33 32 98 12, + 374 55 41 42 22 կամ գրել մեզ՝ office@arbitrs.am հասցեով:

Դասերի մեկնարկի մասին կտեղեկացնենք հավելյալ:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար նույնպես կարող եք զանգահարել +374 33 32 98 12, + 374 55 41 42 22 հեռախոսահամարով կամ գրել office@arbitrs.am  էլ․ հասցեին:

Ընդունելության քննությունն իրականացվում է հարցազրույցի միջոցով:

Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ «Իրավունքի Պաշտպան Միավորում» ՀԿ-ին առընթեր Արբիտրների Բարձրագույն Դպրոցի կառավարման խորհուրդը որոշել է՝ 

1․ Ուսուցում անցնող ունկնդիրների քանակական կազմը յուրաքանչյուր խմբում սահմանել մաքսիմալ 20:  
      2. Ունկնդիրների ուսման վարձի չափը սահմանել՝

500.000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ՝ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների համար,

1.000.000 (մեկ միլիոն) ՀՀ դրամ՝ օտարերկրյա դիմորդների համար,

400.000 (չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամ՝ փաստաբանական դպրոցի ունկնդիրների համար:

2020 թ. և 2023 թ. Արցախյան պատերազմին մասնակցած և վիրավորում ստացած կամ հարազատ կորցրած ունկնդիրներն օգտվում են ուսման վարձի 30% (երեսուն տոկոս) զեղչից: 

2020 թ. և 2023 թ. Արցախյան պատերազմին մասնակցած ունկնդիրներն օգտվում են ուսման վարձի 20% (քսան տոկոս) զեղչից: 

Ուսման վարձի վճարման ընթացակարգ

Ունկնդիրներն ուսման վարձը վճարում են Արբիտրների Բարձրագույն Դպրոցի հետ կնքվող ուսումնառության պայմանագրում նշված ժամկետում։ Ելնելով ունկնդրի սոցիալական կամ նյութական վիճակից՝ Արբիտրների Բարձրագույն Դպրոցի տնօրենի կողմից կարող է թույլատրվել նշված ունկնդրին ուսման վարձը վճարել տարաժամկետ՝ մինչև 2 ամսով: