• Փիրումյանների փ., 9, Արդարադատության Ակադեմիա
/ Քննաշրջան 2023

Քննություններ

02.08.2023 19:00 Ապացույցներն արբիտրաժում, արբիտրաժային և քաղաքացիական դատավարության տարբերությունները, Արբիտրաժի առավելությունները Բանավոր
14.08.2023 19:00 Արբիտրաժային վճիռների ճանաչումը և կատարումը ՀՀ-ում Բանավոր
16.08.2023 19:00 Արբիտրի վարքագծի էթիկա Բանավոր
22.08.2023 19:00 Արբիտրաժային դատավարություն Բանավոր
22.08.2023 20:10 Միջազգային առևտրային արբիտրաժ, UNCITRAL կանոններ և Նյու-Յորքյան կոնվենցիա Բանավոր
24.08.2023 19:00 Արբիտրաժային վճիռներ և որոշումներ կազմելու հմտություններ Գրավոր վճիռ

Ստուգարքներ

31.07.2023, ժ. 19:00 Կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդի հիմնախնդիրներ Գրավոր
31.07.2023, ժ. 20:10 Մտավոր սեփականության իրավունք Գրավոր
02.08.2023, ժ. 19:00 Աշխատանքային իրավունք Բանավոր
03.08.2023, ժ. 19:00 Հաշտարարություն / Մեդիացիա Գրավոր
03.08.2023, ժ. 19:00 Պայմանագրից բխող պարտավորական իրավահարաբերություններ Գրավոր
07.08.2023, ժ. 19:00 Հռետորիկա ու փաստարկում Բանավոր
21.08.2023, ժ. 19:00 Դատական հոգեբանություն Բանավոր