• Փիրումյանների փ., 9, Արդարադատության Ակադեմիա
/ Քննաշրջան 2024

Քննություններ

Ապացույցներն արբիտրաժում, արբիտրաժային և քաղաքացիական դատավարության տարբերությունները, Արբիտրաժի առավելությունները Բանավոր
Արբիտրաժային վճիռների ճանաչումը և կատարումը ՀՀ-ում Բանավոր
Արբիտրի վարքագծի էթիկա Բանավոր
Արբիտրաժային դատավարություն Բանավոր
Միջազգային առևտրային արբիտրաժ, UNCITRAL կանոններ և Նյու-Յորքյան կոնվենցիա Բանավոր
Արբիտրաժային վճիռներ և որոշումներ կազմելու հմտություններ Գրավոր վճիռ

Ստուգարքներ

Կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդի հիմնախնդիրներ Գրավոր
Մտավոր սեփականության իրավունք Գրավոր
Աշխատանքային իրավունք Բանավոր
Հաշտարարություն / Մեդիացիա Գրավոր
Պայմանագրից բխող պարտավորական իրավահարաբերություններ Գրավոր
Հռետորիկա ու փաստարկում Բանավոր
Դատական հոգեբանություն Բանավոր