• Փիրումյանների փ., 9, Արդարադատության Ակադեմիա
/ ՀՀ Արբիտրների Բարձրագույն Դպրոցի 2023 թվականի Գարնանային հոսքի ժամանակացույց

2023թ. Գարնանային հոսքի ժամանակացույց

Գործողություն Ժամանակահատված
Դիմորդների փաստաթղթերի ընդունում Մինչև 01.03.2023
Հարցազրույցի անցկացում 2023 թ. մարտի 1 - 3
Դասընթացների սկիզբ 2023 թ. մարտի 6
Դասընթացների ավարտ 2023 թ. հունիսի 9
Պրակտիկա 2023 թ. հունիսի 12 - հուլիսի 14
Ավարտական քննություններ 2023 թ. հուլիսի 31 - օգոստոսի 25
Հավաստագրի ստացում 2023 թ. դեկտեմբեր