• Փիրումյանների փ., 9, Արդարադատության Ակադեմիա
/ ՀՀ Արբիտրների Բարձրագույն Դպրոցի 2023 թվականի Աշնանային հոսքի ժամանակացույց

2023թ. աշնանային հոսքի ժամանակացույց

Գործողություն Ժամանակահատված
Դիմորդների փաստաթղթերի ընդունում 2023 թ. օգոստոսի 15 - սեպտեմբերի 25
Հարցազրույցի անցկացում 2023 թ. սեպտեմբերի 25 - 29
Դասընթացների սկիզբ 2023 թ. հոկտեմբերի 2
Դասընթացների ավարտ 2024 թ. հունվարի 12
Պրակտիկա 2024 թ. հունվարի 15 - փետրվարի 9
Ավարտական քննություններ 2024 թ. փետրվարի 12 - մարտի 7
Հավաստագրի ստացում 2024 թ. ապրիլ / մայիս