• Փիրումյանների փ., 9, Արդարադատության Ակադեմիա
/ ՀՀ Արբիտրների Բարձրագույն Դպրոցի 2024 թվականի Գարնանային հոսքի ժամանակացույց

2024 թ. գարնանային հոսքի ժամանակացույց

Գործողություն Ժամանակահատված
Դիմորդների փաստաթղթերի ընդունում 2024 թ. փետրվարի 1-ից
Հարցազրույցի անցկացում
Դասընթացների սկիզբ
Դասընթացների ավարտ
Պրակտիկա
Ավարտական քննություններ
Հավաստագրի ստացում