• Զաքյան 7-3 շենք, 3-րդ հարկ
/ Դասացուցակ

Մարտ 2020

 • 10


 • 10

  18:30-19:30 Փաստարկում և ճարտասանություն
  19:40-20:40 Ապացույցներն արբիտրաժում

 • 17

  18:30-19:30 Մտավոր սեփականության վեճերն արբիտրաժում
  19:40-20:40 Մեդիացիա

 • 24

  18:30-19:30 Փաստարկում և ճարտասանություն
  19:40-20:40 Արբիտրի վարքագծի Էթիկա

 • 31

  18:30-19:30 Փաստարկում և ճարտասանություն
  19:40-21:00 Արբիտրաժային դատավարություն

 • 11

  18:30-19:50 Արբիտրաժային դատավարություն
  20:00-21:20 Արբիտրաժային դատավարություն

 • 18

  18:30-19:30 Դատական հոգեբանություն
  19:40 – 20:40 Քաղաքացիական դատավարության և Արբիտրաժային դատավարության համեմատական զուգահեռներ, Արբիտրաժի առավելությունները

 • 25

  18:30-19:30 Դատական հոգեբանություն
  19:40-20:40 Ապացույցներն արբիտրաժում


 • 12

  18:30-19:30 Կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդի հիմնախնդիրներ
  19:40-20:40 Մեդիացիա

 • 19

  18:30-19:30 Կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդի հիմնախնդիրներ
  19:40-21:00 Արբիտրաժային դատավարություն

 • 26

  18:30-19:30 Մտավոր սեփականության վեճերը արբիտրաժում
  19:40-21:00 Դատախաղ


 • 13


2

Counselor of Deputy of the RA Parliament Director of Higher School of Arbitrators

2

Counselor of Deputy of the RA Parliament Director of Higher School of Arbitrators