• Զաքյան 7-3 շենք, 3-րդ հարկ
/ Դասացուցակ

Մարտ - Ապրիլ 2021

 • 15

  18:30 - 19:50 Պայմանագրից ծագող պարտավորական իրավահարաբերություններ (Էդիկ Ոսկանյան) 
  20:00-21:20 Միջազգային առևտրային արբիտրաժ, UNCITRAL կանոններ և Նյու-Յորքյան կոնվենցիա (Էդգար Վահրադյան)

 • 29

  18:30-19:50 Դատական հոգեբանություն (Լևոն Սարգսյան)
  20:00-21:20 Դատական հոգեբանություն (Լևոն Սարգսյան)

 • 2


  20:00-21:20 Արբիտրաժային վճիռներ և որոշումներ կայացնելու հմտություններ (Անի Մովսիսյան) 

 • 9

  18:30-19:30 Փաստարկում և ճարտասանություն (Հովհաննես Հովհաննիսյան)
  19:40-21:00 Կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդի հիմնախնդիրներ (Տիգրան Խաչիկյան)

 • 16

  18:30-19:50  Արբիտրաժային դատավարություն (Էդգար Վահրադյան)
  20:00-21:20  Արբիտրաժային վճիռների ճանաչումը և կատարումը ՀՀ-ում, քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք (Անի Մովսիսյան)

 • 23

  18:30-19:50 Կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդի հիմնախնդիրներ (Տիգրան Խաչիկյան)
  20:00-21:20 Արբիտրաժային դատավարություն (Էդգար Վահրադյան)

 • 3

  18:30-19:30 Մտավոր սեփականության վեճերն արբիտրաժում (Անդրանիկ Խաչիկյան) 
  19:40-21:00 Դատական հոգեբանություն (Լևոն Սարգսյան) 

 • 10

  18:30-19:50 Արբիտրաժային վճիռներ և որոշումներ կայացնելու հմտություններ (Անի Մովսիսյան)
  20:00-21:20  Արբիտրաժային դատավարություն (Էդգար Վահրադյան)

 • 17

  18:30-19:30 Մտավոր սեփականության վեճերն արբիտրաժում (Անդրանիկ Խաչիկյան) 
  19:40-20:40  Արբիտրի վարքագծի էթիկա (Տիգրան Խաչիկյան) 

 • 24

  18:30-19:50 Արբիտրաժային վճիռներ և որոշումներ կայացնելու հմտություններ (Անի Մովսիսյան) 
  20:00-21:20 Արբիտրաժային վճիռների ճանաչումը և կատարումը ՀՀ-ում, քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք (Անի Մովսիսյան)

 • 31

  18:30-19:50 Աշխատանքային իրավունքն արբիտրաժում (Մանե Կարապետյան)
  20:00-21:00 Արբիտրի վարքագծի էթիկա (Տիգրան Խաչիկյան)

 • 4

  18:30 - 19:50 Պայմանագրից ծագող պարտավորական իրավահարաբերություններ (Էդիկ Ոսկանյան) 
  20:00-21:20 Միջազգային առևտրային արբիտրաժ, UNCITRAL կանոններ և Նյու-Յորքյան կոնվենցիա (Էդգար Վահրադյան)

 • 11


  18:30 - 19:50 Դատախաղ (Էդգար Վահրադյան, Էդիկ Ոսկանյան) 
  20:00 - 21:20 Դատախաղ (Էդգար Վահրադյան, Էդիկ Ոսկանյան) 
   

 • 1

  18:30 - 19:50 Դատախաղ (Էդգար Վահրադյան, Էդիկ Ոսկանյան) 
  20:00 - 21:20 Դատախաղ (Էդգար Վահրադյան, Էդիկ Ոսկանյան) 

 • 19

  18:30-19:50 Աշխատանքային իրավունքն արբիտրաժում (Մանե Կարապետյան)
  20:00-21:00 Փաստարկում և ճարտասանություն (Հովհաննես Հովհաննիսյան) 

   

 • 26

  18:30 - 19:50 Պայմանագրից ծագող պարտավորական իրավահարաբերություններ (Էդիկ Ոսկանյան) 
  20:00-21:20   Արբիտրաժային դատավարություն և Միջազգային առևտրային արբիտրաժ, UNCITRAL կանոններ և Նյու-Յորքյան կոնվենցիա, ամփոփում (Էդգար Վահրադյան)

   

 • 2

  18:30-19:30 Մտավոր սեփականության վեճերն արբիտրաժում (Անդրանիկ Խաչիկյան)
  19:40-21:00 Արբիտրաժային վճիռների ճանաչումը և կատարումը ՀՀ-ում, քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք (Անի Մովսիսյան)