• Փիրումյանների փ., 9, Արդարադատության Ակադեմիա
/ Դասացուցակ

Մայիս - Հունիս 2022

 • 03/05

  18:30 - 19:50 Քաղաքացիական դատավարության և Արբիտրաժային դատավարության համեմատական զուգահեռներ, Արբիտրաժի առավելությունները (Էդիկ Ոսկանյան)
  20:00 - 21:20 Արբիտրաժային դատավարություն (Էդգար Վահրադյան)

 • 10/05

  18:30 - 19:50 Մտավոր սեփականության իրավունք (Անդրանիկ Խաչիկյան)
  20:00 - 21:20 Միջազգային առևտրային արբիտրաժ, UNCITRAL կանոններ և Նյու-Յորքյան կոնվենցիա (Էդգար Վահրադյան)

 • 17/05

  18:30 - 19:30 Կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդի հիմնախդիրներ (Տիգրան Խաչիկյան)
  19:40 - 20:40 Աշխատանքային իրավունքն արբիտրաժում (Տիգրան Խաչիկյան)

 • 24/05

  18:30 - 19:30 Փաստարկում և ճարտասանություն (Ատոմ Վարդումյան)
  19:40 - 21:00 Դատական հոգեբանություն (Լևոն Սարգսյան)

 • 31/05

  18:30 - 19:30 Կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդի հիմնախդիրներ (Տիգրան Խաչիկյան)
  19:40 - 20:40 Աշխատանքային իրավունքն արբիտրաժում (Տիգրան Խաչիկյան)

 • 18/05

  18:30 - 19:50 Արբիտրաժային դատավարություն (Էդգար Վահրադյան)
  20:00 - 21:20 Արբիտրաժային վճիռների ճանաչումը և կատարումը ՀՀ-ում, Քաղաքացիական Դատավարության Օրենսգիրք / Արբիտրաժի մասով (Անի Մովսիսյան)

 • 25/05

  18:30 - 19:50 Մտավոր սեփականության իրավունք (Անդրանիկ Խաչիկյան)
  20:00 - 21:20 Միջազգային առևտրային արբիտրաժ, UNCITRAL կանոններ և Նյու-Յորքյան կոնվենցիա (Էդգար Վահրադյան)

 • 01/06

  18:30 - 19:50 Մտավոր սեփականության իրավունք (Անդրանիկ Խաչիկյան)
  20:00 - 21:20 Արբիտրաժային վճիռների ճանաչումը և կատարումը ՀՀ-ում, Քաղաքացիական Դատավարության Օրենսգիրք / Արբիտրաժի մասով (Անի Մովսիսյան)

 • 05/05

  18:30 - 19:30 Փաստարկում և ճարտասանություն (Ատոմ Վարդումյան)
  19:40 - 20:40 Ապացույցներն արբիտրաժում (Էդիկ Ոսկանյան)

 • 12/05

  18:30 - 19:30 Փաստարկում և ճարտասանություն (Ատոմ Վարդումյան)
  19:40 - 21:00 Արբիտրաժային վճիռներ և որոշումներ կազմելու հմտություններ (Անի Մովսիսյան)

 • 19/05

  18:30 - 19:30 Փաստարկում և ճարտասանություն (Ատոմ Վարդումյան)
  19:40 - 20:40 Փաստարկում և ճարտասանություն (Ատոմ Վարդումյան)

 • 26/05

  18:30 - 19:50 Արբիտրաժային դատավարություն (Էդգար Վահրադյան)
  20:00 - 21:20 Արբիտրաժային վճիռներ և որոշումներ կազմելու հմտություններ (Անի Մովսիսյան)

 • 02/06

  18:30 - 19:30 Փաստարկում և ճարտասանություն (Ատոմ Վարդումյան)
  19:40 - 20:40 Արբիտրի վարքագծի էթիկա (Տիգրան Խաչիկյան)