• Զաքյան 7-3 շենք, 3-րդ հարկ
/ ՀՀ արբիտրների բարձրագույն դպրոց _ 2020 թվականի գարնանային հոսքի ժամանակացույց

2020թ. գարնանային հոսքի ժամանակացույց

Գործողություն Ժամանակահատված
Դիմորդների փաստաթղթերի ընդունում 2019 թ. դեկտեմբերի 2 - 2020 թվականի մարտի 9 ժ. 13:00
Հարցազրույցի անցկացում 2020 թ. փետրվարի 27 - մարտի 9
Դասընթացների սկիզբ 2020 թ. մարտի 10
Դասընթացների ավարտ 2020 թ. հունիսի 11
Պրակտիկա 2020 թ. հունիսի 15 - հուլիսի 17
Ավարտական քննություններ 2020 թ. հուլիսի 20 - 31
Հավաստագրի ստացում 2020 թ. օգոստոս