• Զաքյան 7-3 շենք, 3-րդ հարկ
/ ՀՀ արբիտրների բարձրագույն դպրոց

2020 թվականի աշնանային հոսքի ժամանակացույց

Գործողություն Ժամանակահատված
Դիմորդների փաստաթղթերի ընդունում 2020 թ. հուլիսի 24 - սեպտեմբերի 8
Հարցազրույցի անցկացում 2020 թ. սեպտեմբերի 9 - սեպտեմբերի 11
Դասընթացների սկիզբ 2020 թ. սեպտեմբերի 15
Դասընթացների ավարտ 2021 թ. ապրիլի 2
Պրակտիկա 2021 թ. ապրիլի 5 - մայիսի 7
Ավարտական քննություններ 2021 թ. մայիսի 10 - հունիսի 4
Հավաստագրի ստացում 2021 թ. հունիս / հուլիս