• Փիրումյանների փ., 9, Արդարադատության Ակադեմիա
/ ՀՀ Արբիտրների Բարձրագույն Դպրոցի 2022 թվականի Գարնանային հոսքի ժամանակացույց

2022թ. Գարնանային հոսքի ժամանակացույց

Գործողություն Ժամանակահատված
Դիմորդների փաստաթղթերի ընդունում Մինչև 13.03.2022
Հարցազրույցի անցկացում 2022 թ. մարտի 13
Դասընթացների սկիզբ 2022 թ. մարտի 29
Դասընթացների ավարտ 2022 թ. հունիսի 30
Պրակտիկա 2022 թ. հուլիսի 4 - հուլիսի 29
Ավարտական քննություններ 2022 թ. օգոստոսի 1 - 31
Հավաստագրի ստացում 2022 թ. սեպտեմբեր / հոկտեմբեր