• Զաքյան 7-3 շենք, 3-րդ հարկ
/ ՀՀ արբիտրների բարձրագույն դպրոց

2019 թվականի աշնանային հոսքի ժամանակացույց

Գործողություն Ժամանակահատված
Դիմորդների փաստաթղթերի ընդունում 2019 թ. հունիսի 19 – սեպտեմբերի 25
Հարցազրույցի անցկացում 2019 թ. սեպտեմբերի 26 - 27
Դասընթացների սկիզբ 2019 թ. հոկտեմբերի 1
Դասընթացների ավարտ 2019 թ. դեկտեմբերի 26
Պրակտիկա 2020 թ. հունվարի 8 – փետրվարի 6
Ավարտական քննություններ 2020 թ. փետրվարի 7 – 21
Հավաստագրի ստացում 2020 թ. մարտ